Aalto PDF

Hankkeen tavotteena on löytää uudenlaisia ratkaisuja ja toimintamalleja vanhuspalveluiden aalto PDF pienissä taajamissa. Lähtökohtana ei ole kaiken nykyisen korvaaminen jollakin täysin uudella, vaan se, että täydentämällä nykyisiä toimintamalleja ja fyysisen ympäristön ratkaisuja oikein kohdennetuilla yhdensuuntaisilla toimenpiteillä, saadaan aikaan uudenlainen kokonaisuus, jossa palvelut ja ympäristö yhdistyvät toimivalla, ikääntyneitä ihmisiä paremmin palvelevalla tavalla. Tuloksena on palvelukeskeisen Täytyy-korttelin konsepti joka voidaan sovittaa pieniin taajamiin ja olemassa olevaan asuntokantaan. Tarvitaan tehokkaampi lähipalvelu- ja yhdyskuntarakenne, joka tukee ikääntyvän asukkaan omia voimavaroja ja osallisuutta.


Un aperçu condensé du travail de l un des plus grands architectes

« L’architecture moderne ne signifie pas qu’il faut employer des matériaux nouveaux dépourvus de maturité; l’essentiel est d’exploiter des matériaux dans une visée plus humaniste. »
Alvar Aalto

L’architecte finlandais Alvar Aalto (1898-1976) n’a pas uniquement été marqué par les paysages de son pays natal, mais aussi par le débat politique qui eut lieu autour de la place de la Finlande dans la culture européenne. Après avoir commencé par des immeubles néoclassiques, Alvar Aalto s’est tourné vers des concepts orientés par le fonctionnalisme, ce qui l’a conduit vers des structures plus « organiques »: la brique et le bois ont alors remplacé le plâtre et le métal. Il ne s’est pas contenté de concevoir des bâtiments, du mobilier, des lampes ou des objets en verre avec sa femme Aino, mais il peignait aussi et adorait voyager. Convaincu que l’architecture joue un rôle déterminant dans la structure sociale, Aalto a déclaré: »Le devoir d’un architecte est d’offrir à la vie une structure plus sensible. »

Vanhuspalvelurakennetta tutkitaan ja kehitetään hankkeessa yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Muuttuvat palvelut on kehitys- ja tutkimusprojekti, joka tähtää vanhuspalvelurakenteen osaamisen keskittämiseen ja kehittämiseen. Hanke sisältää kansainvälisen visio-osuuden, jossa etsitään nykyisen tuotantolähtöisen mallin sijasta uutta kestävää palvelukeskeistä rakennetta ja selviämispolkua johtavien Euroopan maiden kanssa. Konseptin kuvaus ja soveltaminen erilaisiin taajamiin.

Konsortiotyön tulokset ja kehittämisehdotukset 2015 – 2017. Tekes hanke, jonka aikana julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä vapaaehtoistyön verkostoitumista pyrittiin edistämään. Siihen liittyvässä, Sotera Instituutin koordinoimassa, Aalto-yliopiston tutkimusprojektissa on kolme osiota. Functioning Network Structures: The Role of Collaboration processes and their management.

29th IMP-conference in Atlanta, Georgia in 2013. JADE projektin  tavoitteena on edistää ikäääntyvän väestön omatoimista asumista kodissaan mahdollisimman pitkään. Tunnistaa uusia tutkimusalueita, kehittää alueellisia ja kansallisia käytäntöjä sekä ehkäistä ikääntyvien toimintakyvyn varhaista heikkenemistä. Määritellä yhteinen ikääntyvien tarpeisiin perustuva tutkimusagenda itsenäistä suoriutumista tukevan teknologian kehittämiseksi sekä laatia yhteinen toimintasuunnitelma tutkimuksen tehostamiseksi ja tutkimustoiminnan koordinoinnin parantamiseksi.