Biologie PDF

Gebruik een zo biologie PDF mogelijk scherm. De animaties zijn gemaakt met Flash en werken het beste met de laatste Flashplayer.


Omdat Flash niet werktop de tablet, hebben we, indien mogelijk, animaties omgezet naar html. Flash heeft meer mogelijkheden dan html. We testen de nieuwe html-animaties voorlopig alleen met Firefox op de mac en Safari op de tablet. De animaties zijn gemaakt met Flash en werken het beste met de laatste Flashplayer. Omdat Flash niet werktop de Ipad, hebben we, indien mogelijk, animaties omgezet naar html. Flash heeft meer mogelijkheden dan html.

We testen de nieuwe html-animaties voorlopig alleen met Firefox op de mac en Safari op de Ipad. Diaprepes abbreviatus, een snuitkever, is een voorbeeld van een insect. Biologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensvormen en levensverschijnselen. Omdat moderne biologie overwegend een exacte natuurwetenschap is, domineren experimentele, kwantitatieve benaderingen en causale verklaringen. Bíos betekent « het leven » of « de bewoonde wereld ».

Lógos is de « rede », de « ratio » of « wetenschap ». Biologie omvat veel onderverdelingen, onderwerpen en disciplines. Cellen zijn de fysieke, zelfstandig levende bouwstenen van organismen. Volgens de celtheorie bestaan alle levende systemen uit een of meer cellen, en alle cellen komen voort uit reeds bestaande cellen door celdeling. Meercellige organismen zijn opgebouwd uit cellen die uiteindelijk afkomstig van een bevruchte eicel.

Genen zijn de fundamentele eenheid van erfelijkheid. Een gen correspondeert met een stukje DNA dat de vorm of functie van een organisme beïnvloedt. Alle organismen, van bacteriën tot dieren, delen hetzelfde basismechanisme waarin een code in het DNA wordt vertaald naar eiwitten. Soorten en erfelijke eigenschappen zijn het product van de evolutie. De evolutietheorie, een centrale theorie in de biologie, stelt dat het leven verandert en zich ontwikkelt door evolutie. Aanpassingen in structuren of gedrag stellen organismen in staat beter te overleven en voor nageslacht te zorgen.