Botticelli PDF

Po návrate Sandra Botticelliho z Ríma roku 1482, dokedy tvoril len diela s kresťanskou tematikou, začal tvoriť výhradne diela s mytologickým námetom, ktoré ho preslávili až do dnešných čias. Jedným z nich bolo aj dielo La Primavera, čiže Jar. Dlho sa domnievalo, že bola namaľovaná pre Botticelli PDF I.


During Sandro Botticelli s lifetime (1444/45 1510), the influence of his art scarcely reached beyond his native Florence, and following his death he was soon forgotten, to be rediscovered only in the 19th century by the Pre-Raphaelites. Since then, Botticelli has ranked among the greatest of the Renaissance artists. In the Uffizi Gallery in Florence, paintings such as Primavera and The Birth of Venus are among the foremost attractions for tourists and art lovers. Botticelli s captivating figures of women, his intimate portrayals of the Madonna and Child, and the angelic beauty of his adolescents are famous the world over today. The artist s life and work are explored in this thoughtful and beautifully illustrated study.

Botticelli na obraze zobrazuje deväť postáv, ktoré rozdeľuje do dvoch plánov. Dej, ktorý sa premieta na obraze, má svoje opodstatnenie v antickej literatúre. Maľba La Primavera bola inšpirovaná pri jej vzniku viacerými literátmi antického sveta. Vplyv Ovídia sa vynára v Botticelliho Primavere, kde maliar opisuje premenu Chloridy na Flóru. A hľa, to telo spanilé, tá sladká krásna panna, sa mäkkým drevom ovíja. A skvie sa rosa ranná v listoch, čo vlasmi bývali a ruky do haluzí, v korunu tvár sa zmenila.

A v korune jak v tvári jej veľká krása predošlá vždy ešte ďalej žiari. Obraz La Primavera je alegóriou jari. Jar sa začína z pravej strany obrazu, kedy zo západu fúka vietor v podobe Zefýra, boha západného vetra, ktorý prináša vlahu a ranú rosu. Zjavuje sa tu ako modrozelená bytosť, ktorá prudko vlieta do obrazu, až sa ohýbajú konáre stromov.

Flóry je Venuša, ktorá vystupuje v strede pomarančového hája na lúke ozdobenej kvetmi. Naj jej hlavou vystupuje jej syn Amor so zviazanými očami s lukom a šípom s plameňom. Amor inšpiruje žijúce bytosti vášnivými túžbami a podnecuje ich nasledovať Venušino posolstvo. Venuša svojím gestom pravej ruky ukazuje na postavy troch Grácií, ktoré slávnostne tancujú v kruhu dotýkajúc sa rukami. Sú zobrazené ako postavy troch mystických žien, dvoch spredu a jednej zozadu. Botticelli ich na maľbe zobrazuje v prítmí pomarančového hája, zahalené do ľahkého odevu a vytvára tak atmosféru sna. Namaľoval ich melodickými, ľahkými líniami na zakvitnutej lúke a to im dáva dojem mystickosti a snivosti.

Z antickej mytológie je známe, že Merkúr použil svoj caduceus na to, aby oddelil dvoch bojujúcich hadov. Palica sa tak stáva symbolom mieru. Jej zavŕšenie dáva najavo prostredná, ničím neozdobená Grácia, ktorá sa obracia divákom chrbtom. Zdá sa, že Amor so zaviazanými očami vystreľuje šíp práve na ňu. Môžeme povedať, že je to v podstate ľudový farmársky kalendár pre vidiecku Mediciovskú vilu v Castele. Podľa súčasného rozdelenia ročných období jar začína 21.