Imi Knoebel Vitraux Reims PDF

13e eeuw in de Franse stad Reims. Het is een van de voornaamste gotische bouwwerken van Frankrijk. Het aantal beelden dat deze kathedraal siert is imi Knoebel Vitraux Reims PDF dan bij enige andere Europese kathedraal. Het beeldhouwwerk van de kathedraal van Reims wordt beschouwd als een belangrijk voorbeeld van middeleeuwse beeldhouwkunst.


Het centrale portaal aan de westgevel is gewijd aan de maagd Maria. De bouw kostte uiteraard veel geld, en de stadsbewoners werden geacht hieraan meebetalen door middel van belasting. Toen in 1233 de belastingen wéér verhoogd werden kwamen de inwoners in Reims in verzet. Ze verdreven de kanunniken uit de stad en wierpen barricades op van bouwmateriaal.

Die heeft drie jaar lang geduurd, totdat de koning ingreep. De opstandelingen kregen hoge boetes opgelegd en hun huizen werden met de grond gelijk gemaakt. De bouw van de kathedraal kon weer worden hervat. De Notre-Dame is een van de zuiverste voorbeelden van een gotische kathedraal. De driedeling van de kerk, een middenschip met twee zijbeuken, is herkenbaar in de westgevel.

De gevel is geen massieve muur, in tegenstelling tot de oudere, romaanse kerken. Boven de gevel bevindt zich nog binnen de gotische portaalspitsboog een roosvenster. Midden boven het hoofdportaal is nog een groter roosvenster aangebracht. De façades aan de noord- en zuidzijde zijn ook versierd met beelden. De zuidfaçade heeft een roosvenster met profeten en apostelen. De kathedraal werd door de Duitsers met artillerievuur bestookt tijdens de Eerste Wereldoorlog. De restauratie in de jaren 20 en 30 werd bekostigd met hulp van Amerikaanse mecenassen, waaronder de familie Rockefeller.

13e eeuw, die nu geplaatst zijn in de lichtbeuk van het schip, in het koor en in de dwarsbeuken. De nok van het dak is versierd met driepassen en Franse lelies, die eraan herinneren dat hier Franse koningen werden gekroond. De Engel met de glimlach, ook de glimlach van Reims genoemd, is een beeld waarvan het origineel tussen 1236 en 1245 gehouwen is. Het bevindt zich in het noordelijke portaal van de westgevel van de kathedraal. De naam is pas sinds de Eerste Wereldoorlog in zwang. De engelen van de kathedraal van Reims waren al in de 19e eeuw bij de kenners bekend vanwege hun gracieuze glimlach. Een 14e-eeuws altaarstuk geïnspireerd door « de engel » nu in bezit van The Cloisters, NY.

Op 19 september 1914 werd tijdens een artilleriebeschieting het tot op dat moment anonieme beeld van de Engel onthoofd doordat een brandende balk van het gebint erop viel. Het hoofd viel uiteen in een twintigtal stukken, die door toedoen van een geestelijke werden opgeslagen in de kelders van het bisschoppelijk paleis. De vloer van de kathedraal van Reims werd ooit gesierd door een labyrint in de tegelvloer van het derde en vierde travee van het schip. Het werd in 1779 door een besluit van het kapittel vernield. Frankrijk gebruikt als logo om historische monumenten aan te duiden. 1027 : Hendrik I gekroond door Ebales I van Roucy. 1059 : Filips I gekroond door Gervais de Belleme.

1129 : Filips van Frankrijk gekroond door Reinoud II. 1131 : Lodewijk VII gekroond door paus Innocentius II. 1179 : Filips II gekroond door Willem van Champagne. 1223 : Lodewijk VIII gekroond door Willem van Joinville.

1226 : Lodewijk IX gekroond door Jacques de Bazoches. 1271 : Filips III gekroond door Milon de Bazoches. 1286 : Filips IV gekroond door Pierre Barbet. 1315 : Lodewijk X gekroond door Robert de Courtenay-Champignelles. 1317 : Filips V gekroond door Robert de Courtenay-Champignelles. 1322 : Karel IV gekroond door Robert de Courtenay-Champignelles. 1328 : Filips VI gekroond door Guillaume de Trie.

1350 : Jean II gekroond door Jean II de Vienne. 1364 : Karel V gekroond door Jean III de Craon. 1380 : Karel VI gekroond door Richard Picque. 1429 : Karel VII gekroond door Renault de Chartres. 1461 : Lodewijk XI gekroond door Jean II Jouvenel des Ursins. 1484 : Karel VIII gekroond door Petrus de Laval.

1498 : Lodewijk XII gekroond door Guillaume Briçonnet. 1515 : Frans I gekroond door Robert de Lenoncourt. 1547 : Henri II gekroond door Karel van Lotharingen. 1559 : Frans II gekroond door Karel van Lotharingen.

1561 : Karel IX gekroond door Karel van Lotharingen. 1575 : Henri III gekroond door Lodewijk van Lohtharingen. 1610 : Lodewijk XIII gekroond door François de Joyeuse. 1654 : Lodewijk XIV gekroond door Simon Legras.