Insoumission PDF

In het interbellum was er een aantal dienstweigeraars om politieke redenen: de Insoumission PDF-Nationale dienstweigeraars. In België is de dienstplicht sinds 1994 opgeschort. In 1963 werd in België de Burgerdienst ingevoerd. Dienstplichtigen konden het statuut van gewetensbezwaarde aanvragen.


Roger Curel jette un regard sur son passé et sur les combats qu’il a menés ou couverts en tant que journaliste (la Seconde Guerre mondiale, la guerre d’indépendance en Algérie…) dans cet essai autobiographique. « Copyright Electre »

Gewetensbezwaarden konden een vervangende dienst doen bij de Civiele Bescherming of in de socio-culturele sector. De diensttijd was dan anderhalf, respectievelijk 2 maal zo lang als de kortste legerdienst. Er was een vergoeding vergelijkbaar met soldij. Personen met het statuut van gewetensbezwaarde mogen geen gewapende dienst doen, bijvoorbeeld bij de politie. België is verscheidene keren veroordeeld door het Europees Gerechtshof omdat de burgerdienst langer duurde dan de legerdienst. Het paste echter nooit de Europese richtlijn ter zake toe. Sinds de afschaffing van de dienstplicht in 1994 kan het statuut niet meer aangevraagd worden.