Jean-Paul Sartre PDF

Voor zijn werk dat, rijk aan ideeën en gevuld met de bezieling voor vrijheid en de zoektocht naar de waarheid, een verreikende invloed heeft uitgeoefend op onze tijd. Sartres vader was een marineofficier en overleed kort na zijn geboorte. Jean-Paul werd opgevoed door zijn jean-Paul Sartre PDF en zijn grootouders van moederskant, die aan Albert Schweitzer verwant waren.


Vingt ans après sa mort, cent ans après sa naissance, Jean-Paul Sartre revient sur le devant de la scène, plus actuel qu’on le croyait. Voici un parcours à travers sa vie (Saint-Germain des Prés, Simone de Beauvoir et les femmes, sa philosophie de l’engagement, du compagnonnage communiste à la guerre d’Algérie, de Mai 68 aux Boat People) mais aussi son œuvre littéraire, tout aussi essentielle (Huis-Clos, Les Mots, Flaubert…).

In 1917 hertrouwde zijn moeder met een ingenieur, die hij altijd gehaat heeft. Het gezin verhuisde naar La Rochelle, waar hij zijn medescholieren vaak gewelddadig en wreed vond. In 1920 werd hij ziek, reden waarom hij met spoed in Parijs opgenomen moest worden. Zijn moeder vond het bovendien beter voor zijn opvoeding dat hij niet meer in La Rochelle naar school ging. In 1924 werd hij toegelaten aan de ENS.

In 1940 raakte hij in Duits krijgsgevangenschap, waar hij een dagboek van 2000 pagina’s schreef. Deze zijn gedeeltelijk verloren gegaan, maar het resterende deel is na zijn dood gepubliceerd onder de titel Carnets de la drôle de guerre. Voorts las hij in gevangenschap Heideggers filosofische hoofdwerk Sein und Zeit. In 1941 werd hij wegens voorgewende gezondheidsproblemen vrijgelaten. Een van Sartres belangrijkste thema’s was de existentiële vrijheid in een wereld zonder hogere macht die zin of betekenis geeft aan het leven. Die moet de mens zelf maar zien te scheppen, hoe moeilijk dat ook is. Beknopt en abstract formuleerde hij dat als: de existentie gaat vooraf aan de essentie.