Karl Marx: a Biography PDF

Henriette Presburg was geboren en getogen in Nijmegen. Trier gold als de meest kosmopolitische streek van Duitsland, omdat het tot 1814 bij het Eerste Franse Keizerrijk had gehoord. Karl Marx: a Biography PDF de streek heerste een economische terugval, door de slechte prestaties van de lokale wijngaarden.


Marx’ ouders waren oorspronkelijk joods en stamden beiden uit rabbijnengeslachten. Karl groeide op in een gezin dat een zekere welstand genoot, maar niet rijk was. Karl voltooide het gymnasium in Trier in 1835. Het voor zijn examen geschreven opstel « Beschouwing van een jongeling over de keuze van een beroep » is bewaard gebleven.

In oktober 1835 ging Marx rechten studeren aan de universiteit van Bonn. Marx besloot om niet in Berlijn op zijn proefschrift te promoveren, omdat het slecht ontvangen zou worden, vanwege zijn negatieve reputatie als jong-Hegeliaan. Hierdoor ging Marx naar de Universiteit van Jena en promoveerde daar in 1841 op « Het verschil tussen de natuurfilosofie van Democritus en Epicurus ». Na het beëindigen van zijn studie verhuisde Marx naar Bonn. 1 januari 1842 in Keulen werd uitgegeven. Mozes Hess vroeg Marx medewerker te worden van het blad waar ook Bruno Bauer voor werkte.