La France de la Belle Epoque 1896-1914 PDF

De belle époque is een periode in de Franse en Belgische en met uitbreiding Europese geschiedenis die men situeert aan het einde van de 19de eeuw tot de aanvang van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel de belle époque aanvankelijk vooral de Franse en Belgische geschiedenis besloeg is men het gaan gebruiken als een algemene benaming voor de gehele Europese maatschappij die la France de la Belle Epoque 1896-1914 PDF de « Groote Oorlog » voorafging.


C’est dès 1919 qu’apparaît l’expression  » Belle Époque  » pour désigner le temps d’avant la Grande Guerre. Les bouleversements provoqués par le conflit qui vient de s’achever et la vie chère qui fait regretter les facilités de la société de consommation des années 1900 lui assurent un succès immédiat. Sans doute ce passé proche est-il rétrospectivement embelli. Mais, malgré la dureté des conditions de vie de la majorité des Français, en dépit des crises politiques et des tensions internationales, l’appellation de  » Belle Époque  » est justifiée par la solidité du régime républicain, le dynamisme de l’économie, le rayonnement de la France dans le monde, les découvertes scientifiques, les innovations techniques et l’animation de la vie de l’esprit. L’homme occidental est en pleine fierté de lui-même, l’Exposition de 1900 constitue symbole et apogée : Ville-Lumière, aéroplanes, cinéma, promesses de paix, mais aussi illusions de la puissance et risques de guerre. La nostalgie de la  » Belle Époque  » naît légitimement du regret de la stabilité et de la comparaison avec les conditions de vie faites aux Français dans l’après-guerre. Mais elle a également pour fonction de créer une  » légende dorée  » enjolivant notablement la réalité historique, favorisant l’évasion et projetant les rêves dans un passé presque exotique.

De verschillende hyperkapitalistische ontwikkelingen die men als kenmerkend ziet voor deze periode vonden namelijk over het hele continent plaats. Over het precieze begin van de belle époque bestaat veel discussie. Het is niet eenvoudig om een specifieke begindatum te geven voor deze periode, temeer omdat verschillende maatschappelijke aspecten los van elkaar begonnen zijn. Sommige ontwikkelingen begonnen al rond 1870. Ook 1889 wordt vaak genoemd als het begin van de belle époque.

In dit jaar vond in Parijs de Wereldtentoonstelling van 1889 plaats. Het vormde een toonbeeld van vooruitgang, vernieuwing en culturele ontwikkeling. De ontwikkelingen waarvoor deze tentoonstelling symbool stond werden kenmerkend voor de periode die erop volgde. De belle époque wordt in de eerste plaats gekenmerkt door meer welvaart, die ook op sociaal terrein grote gevolgen had.

Na een depressie die veroorzaakt werd door een beurscrisis in 1873 begon de economie zich te herstellen. De koopkracht groeide weer en nam zelfs exponentieel toe. De industrie kon hierdoor steeds meer verschillende producten produceren en op een veel grotere schaal. Dit had ook op sociaal vlak gevolgen. Ook de middenstand en de ‘nieuwe rijken’ kwamen in opmars. De nieuwe middenstand kende een nieuw soort koopkracht, waarbij ook zij oog kregen voor kunst en luxeproducten, een markt die voordien enkel voor de rijken weggelegd was. Die markt speelde daar aardig op in door op grote schaal reclame te maken.

Daarnaast schoten grootwarenhuizen en horecazaken als paddenstoelen uit de grond en gingen zich concentreren in de stedelijke centra. Mensen gingen zich kleden volgens de nieuwste modetrends. Het toerisme kwam bijvoorbeeld in opmars tijdens de belle époque. Dit bestond natuurlijk reeds langer, al was het eerder voorbehouden aan de maatschappelijke elite. In de belle époque raakte het grote publiek, door de hierboven beschreven groei van de middenstand, echter meer en meer gewonnen voor deze activiteit.

Een andere populaire vrijetijdsbesteding was sport. Mensen gingen in de belle époque ook actief aan lichaamsbeweging te doen als vrijetijdsbesteding, vaak ook in verenigingsverband. Naast het zelf beoefenen van sport werd ook het toeschouwen van sportevenementen erg populair. Meestal waren dit lokale gebeurtenissen, zoals kaatsbal, maar ook grote sportevenementen, die tot op de dag van vandaag bestaan, zagen het levenslicht in de belle époque. De belle époque werd gekenmerkt door een enorm tempo aan technologische vernieuwingen en innovaties. Dit ontstond vooral in de industrie, die voortdurend op zoek was naar meer efficiënte productiemethoden. Nieuwe uitvindingen en innovaties vonden op een razendsnel tempo hun weg naar het maatschappelijke leven.

Elektriciteit, telefonie, de auto en het vliegtuig zijn op korte tijd op zeer grote schaal verspreid geraakt. Het fin de siècle valt samen met de periode die bekendstaat als de ‘gewapende vrede’. Naast de economische kent men dus ook een relatieve militaire stabiliteit. 1870 kende Europa tot aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog geen grote conflicten meer. De maatschappelijke stabiliteit aan het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw zorgde voor een gunstig milieu voor de ontwikkeling van de kunst. Een bijkomende factor is ook het toerisme dat nu goed op gang kwam, waardoor vele steden en landen zichzelf ook uitdrukkelijk gingen aanprijzen, door grootschalige kunsttentoonstellingen, opvallende architectuur en het benadrukken van landschappelijke troeven. De architectuur uit deze periode wordt gekenmerkt door de bouw van vele monumentale gebouwen in verschillende steden over heel Europa.

LA FRANCE DE LA BELLE EPOQUE 1896-1914 PDF

De belle époque is een periode in de Franse en Belgische en met uitbreiding Europese geschiedenis die men situeert aan het einde van de 19de eeuw tot LA FRANCE DE LA BELLE EPOQUE 1896-1914 PDF aanvang van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel de belle époque aanvankelijk vooral de Franse en Belgische geschiedenis besloeg is men het gaan gebruiken als een algemene benaming voor de gehele Europese maatschappij die aan de « Groote Oorlog » voorafging.

Continue reading